Nailconnect là thị trường cho ngành Nail có lượng người dùng lớn nhất Hoa Kỳ.

Với mục đích kết nối chủ nail, thợ nail, nhà giáo dục hướng nghiệp, và phân phối nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành nail.
Find a Job
Salon for Sale
Tiện Lợi
Nhanh Chóng
Hiệu Quả
Tham gia kết nối cộng đồng ngành nail lớn nhất tại Mỹ

Nailconnect đặt mục tiêu tạo ra 1 hệ sinh thái lành mạnh, dẫn đầu xu thế và sáng tạo giúp cộng đồng Ngành Nail có thể gặp gỡ, chia sẻ kiến thức chuyên môn trên tinh thần học hỏi, hỗ trợ, hợp tác và cùng nhau phát triển.

Đăng ký email để cập nhật về thị trường ngành Nail

Call or Text us

1-866-666-5676

*By calling or texting this number , customers agree to receive text messages. If you no longer to receive text messages, you may opt out at any time by replying “STOP” .

available on apple store
available on play store
Follow Us:
Copyright © Salon Connections Group INC. All rights reserved
Please choose:
1
1