Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Palace Nail Spa
360 FM3040 Lewisville LEWISVILLE, TX 75067
CAN THỢ NAIL FULL TIME OR PART TIME/ BAO LƯƠNG $800-$1200/TUẦN

Palace Nail cần thợ nail gấp.Nam và Nữ.

Cần thợ nail nam và nữ biết làm waxing, bột PnW, bột nhúng, ombre , làm full time hoặc part time (fri, sat, sun). Bao lương $900-$1200/ Tuần tuỳ theo kinh nghiệm, trên thì ăn chia .

Tiệm đông khách gần mall khu đông dân , thợ không có kinh nghiệm sẽ training

Không trừ tiền supplies

Không trừ tiền clean up

Nếu anh chị nào cần một nơi làm việc mới một công việc mới có income ổn định thì Gọi điện thoại liền tay đi làm ngay
Xin liênlạc Phone :
469-630-9009 or
972- 523-5835
Additional Info
Average Salary ($/Week): $900 - $1,200
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Yelp: N/A
Palace Nail SpaPalace Nail Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close