Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Artisan Nail Spa
6928 W. 135th st SHAWNEE MISSION, KS 66223
Hiring/Cần thợ nail/Sang tiệm

Artisan Nail Spa, 135th & Metcalf Overland Park. Cần thợ có kinh nghiệm và có bằng Kansas. Tiệm gia đình không nhận nhiều thợ, Cần tìm những người làm ăn đàng hoàng để làm ăn lâu dài. Tiệm lâu năm, Giá cao và thiếp hậu. Bảo đảm sẽ có income ổn định. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Nếu có Nhã Ý Xin liên lạc Kevin 816 812 8212

Additional Info
Average Salary ($/Week): $900 - $1,200
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Artisan Nail SpaArtisan Nail Spa
Artisan Nail SpaArtisan Nail Spa
Artisan Nail SpaArtisan Nail Spa
Artisan Nail SpaArtisan Nail Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close