Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
HERBAL NAILS & SPA (SCOTTSDALE)
6590 N Scottsdale Rd Scottsdale, AZ 85253
CẦN NHIỀU THỢ NAILS- Scottsdale
HERBAL NAILS & SPA at SCOTTSDALE
6590 N Scottsdale Rd.
Suite 150 

Scottsdale, AZ 85253
Lincoln- Scottsdale Marketplace
(N. W. Corner of Lincoln & Scottsdale Road, at the corner of Sumo Maya Restaurant & Scramble Eggs Restaurant)


đang cần rất nhiều thợ BỘT & TAY CHÂN NƯỚC, WAX, FACIAL, EYELASH EXTENTION. Bao lương từ $1100-$1500 Tùy theo khả năng.

TRẢ LƯƠNG HÀNG TUẦN( Every week).

 HỆ THỐNG HERBAL NAILS & SPA CÓ RẤT NHIỀU TIỆM TẠI CA & AZ

TIỆM CẦN CHỊ EM THÔNG THẠO TIẾNG ANH LÀM RECEPTIONIST.

Xin liên lạc số phone/Text: 602-410-9779,480-725-8982, 480-500-8000, 602-214-1721, hoặc  602-405-1448

Website :http://herbalnailspa.com. 
Thành thật cảm ơn
Additional Info
Average Salary ($/Week): $1,200 - $1,500
Experience Required (Year): None
Share this ad:
HERBAL NAILS & SPA (SCOTTSDALE)HERBAL NAILS & SPA (SCOTTSDALE)
HERBAL NAILS & SPA (SCOTTSDALE)HERBAL NAILS & SPA (SCOTTSDALE)
HERBAL NAILS & SPA (SCOTTSDALE)HERBAL NAILS & SPA (SCOTTSDALE)
HERBAL NAILS & SPA (SCOTTSDALE)HERBAL NAILS & SPA (SCOTTSDALE)
HERBAL NAILS & SPA (SCOTTSDALE)HERBAL NAILS & SPA (SCOTTSDALE)
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close