Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Tipsy Nail and Salonbar
218 wheelhouse lane unit #1020, Orlando LAKE MARY, FL 32746
GẤP GẤP CẦN THỢ CTN

Tiệm rất đông khách nằm trong chợ và có nhiều nhà hàng. Cần gấp thợ làm CTN và everything. Khách Mỹ trắng 100% giá cao và tip good. Chỗ làm vui vẻ thoải mái.
Bao lương hoặc ăn chia tuỳ theo khả năng. Anh chị xin vui lòng liên lạc 321-263-9832

có phòng cho share

Additional Info
Average Salary ($/Week): $900 - $1,200
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
Tipsy Nail and SalonbarTipsy Nail and Salonbar
Tipsy Nail and SalonbarTipsy Nail and Salonbar
Tipsy Nail and SalonbarTipsy Nail and Salonbar
Tipsy Nail and SalonbarTipsy Nail and Salonbar
Tipsy Nail and SalonbarTipsy Nail and Salonbar
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close