Tipsy Nail and Salonbar
218 wheelhouse lane unit #1020, Orlando LAKE MARY, FL 32746
GẤP GẤP CẦN THỢ (LAKE MARY) TIN NEW 2023!!!

Tiệm đông khách trong khu shopping lớn ở Lake Mary. Cần gấp thợ biết làm everything và chân tay nước. Chỗ làm vui vẻ thoải mái và công bằng. Khách sang, dễ chịu và tip nhiều. Tiệm giá cao. Bao lương hoặc ăn chia tuỳ ý. Đóng cửa chủ nhật.

Anh chị vui lòng text hoặc gọi 321-263-9832.

Cảm ơn anh chị đã qua tâm. Chúc anh chị 1 ngày tốt lành.

Additional Info
Average Salary ($/Week): $1,200 - $1,500
Experience Required (Year): 1 - 2
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
Tipsy Nail and SalonbarTipsy Nail and Salonbar
Tipsy Nail and SalonbarTipsy Nail and Salonbar
Tipsy Nail and SalonbarTipsy Nail and Salonbar
Tipsy Nail and SalonbarTipsy Nail and Salonbar
Tipsy Nail and SalonbarTipsy Nail and Salonbar
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close