Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Paris Nails
16 N Summerlin Ave , Orlando, Fl ORLANDO, FL 32801
Cần Gấp Thợ Nails Nữ hợp tác lâu dài( full và part time) NHẬN SINH VIÊN LÀM THÊM
Tiệm NAILS nằm ngay khu Downtown Orlando(next to Lake Eola)
Cần gấp thợ nails nữ khéo tay. Ưu tiên cho những bạn:
_Có kinh nghiệm trong ngành
__Biết nói tiếng anh.
___Và làm được chủ nhật.
Lương cao Tips hậu. $700-$1000
Lương bảo đảm quanh năm cho nhửng ai có tai nghề và có lòng hợp tác với tiệm
Xin liên lạc Duy 407 230 2708 (call hoặc text)
Experienced Nail techs are needed
Additional Info
Average Salary ($/Week): $700 - $900
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Paris NailsParis Nails
Paris NailsParis Nails
Paris NailsParis Nails
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close