Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Venetian Nail Spa University Commons
13513 University Blvd STE 600 SUGAR LAND, TX 77479
CẦN THỢ NAIL ở Sugar Land/Bellaire, TX BAO LƯƠNG

Tiệm em ở khu vực Sugar Land, TX  đang cần nhiều thợ full time hoặc part time và cần Receptionist. Bao lương 3,200-4,000/tháng tùy theo khả năng. Income sẽ được tăng thêm cho những người build được khách hẹn. Tiệm lớn khách sang và sạch sẽ,  không khí làm việc thoải mái.

Anh/chị/em nào thật lòng xin liên hệ em tại số phone 713-594-2881.

Thank you.

Additional Info
Average Salary ($/Week): $900 - $1,200
Experience Required (Year): 1 - 2
Share this ad:
Website: N/A
Yelp: N/A
Venetian Nail Spa University CommonsVenetian Nail Spa University Commons
Venetian Nail Spa University CommonsVenetian Nail Spa University Commons
Venetian Nail Spa University CommonsVenetian Nail Spa University Commons
Venetian Nail Spa University CommonsVenetian Nail Spa University Commons
Venetian Nail Spa University CommonsVenetian Nail Spa University Commons
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close