Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Sisters Nails Spa
4129 Muscatel Ave Rosemead CA ROSEMEAD, CA 91770
CẦN GẤP THỢ NAIL

Tại đây có nhận mài kềm bằng máy mài công nghệ mới đến từ Việt Nam, mài kềm rất bén không bị mòn kềm, chỉnh sửa kềm lấy lại cân bằng $1.50 cents/1 cây.

Tiệm vùng Sherman Oaks, CA cần gấp thợ nail nữ có kinh nghiệm làm bột, dipping powder, chân tay nước. Làm full or part time, trả W2, có thể đi chung xe. Income từ $1,000-$1,200/tuần. Tiệm khu Mỹ trắng khách sang típ hậu, đông khách walk in.

Quý chị có nhu cầu vui lòng gọi cellphone: 626-215-1388

Thank you

Additional Info
Average Salary ($/Week): $1,000 - $1,200
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Sisters Nails SpaSisters Nails Spa
Sisters Nails SpaSisters Nails Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close