Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Sky Nails Spa
12361 Barker Cypress STE 600 CYPRESS, TX 77429
Tiệm Cypress cần thợ bột và TCN gấp!!

Tiệm đông khách tip cao trong khu Cypress cần người có kinh nghiệm làm tay chân nước, Dip và bột giỏi, vui vẻ, và thân thiện! Bao lương cao tùy theo khả năng! Xin liên lạc Vivian: 281-818-3921

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Sky Nails SpaSky Nails Spa
Sky Nails SpaSky Nails Spa
Sky Nails SpaSky Nails Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close