VILLA NAIL SPA
2210 FM 663 MIDLOTHIAN, TX 76065
CẦN THỢ NAIL/ CẦN NGƯỜI CLEAN UP/ HIRING ASSISTANT MANAGER MIDLOTHIAN, TX 76065
Income & Salary ($)
Income range/Mức thu nhập ($): Call Us
Income Type: Fixed Salary/Lương cố định
Minimum Salary/Bao lương ($): Call Us
Houly Salary/Lương theo giờ ($): Call Us
Requires
Gender:
Age/Độ tuổi: -
Licence/Bằng: Not required
Experience/Kinh nghiệm: Not required
Full Time/Part Time: Full Time
Skills/Kỹ năng:
Benefits
Call Us
More Description

TIỆM NAIL Ở VÙNG MIDLOTHIAN, CHÚNG TÔI CẦN NHIỀU THỢ NAIL!!

TIỆM LỚN GIÁ CAO KHU MỸ TRẮNG, KHÁCH ĐÔNG, THỢ LÀM VIỆC VUI VẺ HOÀ ĐỒNG!

BAO LƯƠNG CAO, TIP HẬU.

RẤT MONG ĐƯỢC SỰ HỢP TÁC CÙNG ANH CHỊ THỢ NAIL, TẠO ĐIỀU KIỆN TỐT TRONG CÔNG VIỆC!

HIRING ASSISTANT MANAGER!!

HIRING RECEPTIONIST, CLEAN UP!!

XIN LIÊN LẠC: CALL OR TEXT NẾU KO BẮT PHONE ĐƯỢC.

THANK YOU!!

PHONE:682-556-6660

817-501-1709or727-776-2636

VILLA NAIL SPAVILLA NAIL SPA
VILLA NAIL SPAVILLA NAIL SPA
VILLA NAIL SPAVILLA NAIL SPA
VILLA NAIL SPAVILLA NAIL SPA
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Đăng ký email để cập nhật về thị trường ngành Nail

Call or Text us

1-866-666-5676

*By calling or texting this number , customers agree to receive text messages. If you no longer to receive text messages, you may opt out at any time by replying “STOP” .

available on apple store
available on play store
Follow Us:
Copyright © Salon Connections Group INC. All rights reserved
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close
Please choose:
Post a Job Sell Your Salon