Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Longview Nail
3407 N 4th St Ste 105 LONGVIEW, TX 75605
CẦN THỢ NAIL GẤP/ BAO LƯƠNG CAO $1000-$1500/TUẦN
Cần thợ nail gấp 
Thợ nữ làm đủ thứ, lương từ 1200-1800/tuần, bao 1100/6 ngày
Thợ nữ, dip, wax, chan tay nước bao 1000/6 ngày
Thợ nam làm bột, chân tay nước, dip, bao 1000/6 ngày
Có chỗ ăn ở cho thợ ở xa. Thợ làm trên 1 năm sẽ có commission
Xin vui lòng liên lạc Lee 903-918-1800
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Longview NailLongview Nail
Longview NailLongview Nail
Longview NailLongview Nail
Longview NailLongview Nail
Longview NailLongview Nail
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close