Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Diamond Nail & Spa
2901 Parkway Blvrd, Suite B3 KISSIMMEE, FL 34747
Cần Nhiều Thợ Nails Gấp. Tip good (Đảm Bảo Lương Cao)
Tiệm ở 
celebration and Kissimmee, Florida.

Đang cần gấp thợ nails  biết làm tay chân nước, gel or làm được  everything càng tốt. 

Full time or part time đều ok. 


Income $700 - $1200/Tuần(6 ngày) hơn ăn chia. 


Tiệm ở khu Mỹ trắng, khu nhà giàu, sang, tip hậu.

Chủ nhiệt tình vui vẻ nên A/C Gọi điện thoại sẽ đi làm ngay. 

Vui lòng liên lạc: Andy
Work: 407-507-3898
Cell: 407-267-6731 

Thank you.
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Diamond Nail & SpaDiamond Nail & Spa
Diamond Nail & SpaDiamond Nail & Spa
Diamond Nail & SpaDiamond Nail & Spa
Diamond Nail & SpaDiamond Nail & Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close