Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
COCO GLORIOUS NAILS
7031 Annapolis Rd HYATTSVILLE, MD 20784
TIỆM NAIL VÙNG MARYLAND CẦN THỢ GẤP

Tiệm Nail rất đông khách, khách dể thương cần gấp thợ bột, tay chân nước

Bảo đảm lương cao típ hậu

Lương $4,000/tháng, bao lương hoặc ăn chia

Điều kiện dễ dàng, làm full time or part time.

Xin liên lạc: 301-232-7129 (cellphone) 

                    301-577-6247 (workphone)

Thank you!

Additional Info
Average Salary ($/Week): $800 - $1,000
Experience Required (Year): None
Share this ad:
COCO GLORIOUS NAILSCOCO GLORIOUS NAILS
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
PRINCE FREDERICK, MD
$1,200 - $1,500
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close