Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Mani Nail Spa
4603 Library Road BETHEL PARK, PA 15102
Income cao mùa đông
Lương từ $1,300 trở lên cho mùa đông. Tiệm đang rất thiếu thợ. Sẽ bao lương nếu cần. Có phòng cho thợ ở xa. 

Tiệm dể thương vùng Bethel Park tìm thợ tay chân nước, biết làm dip, nếu biết làm bột càng tốt . Không cần kinh nghiệm nhiều . Chủ sẻ hướng dẫn thêm . 
Anh chị cần chỗ làm income ổn định trong mùa đông. 

Xin liên lạc mình: Kevin (619) 873-6195. Thanks 

Additional Info
Average Salary ($/Week): $1,200 - $1,500
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Mani Nail SpaMani Nail Spa
Mani Nail SpaMani Nail Spa
Mani Nail SpaMani Nail Spa
Mani Nail SpaMani Nail Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close