Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
LOBO NAILS
18561 N 59TH AVE STE 115 GLENDALE, AZ 85308
Gấp Gấp Gấp.....Cần Thợ Bột, SNS, TCN & Wax
 Cần Gấp Nhiều Thợ Nails ASAP. Bao lương 900 &  UP. Tuỳ Theo Tay Nghề. Cần Nhất Thợ Biết Làm Bột, SNS, TCN, và Wax. Tiệm Có Rất Nhiều Khách Thích Làm Designs, Vì Vậy Ai Yêu Nghề Thì Hãy Vô Tiệm Em Làm. Tiệm Khu Mỹ Trắng, giá cao, tip sang. Nơi làm việc vui vẽ, hoà đồng. Nếu thật lòng muốn tìm công việc ổn định lâu dài xin gọi : 

Số Tiệm: 6028431883 

Cell: 4802855718  call or text gặp Bryce  

Thankyou


Additional Info
Average Salary ($/Week): $900 - $1,200
Experience Required (Year): None
Share this ad:
LOBO NAILSLOBO NAILS
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close