Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
T Nail Lounge
5057 east mckellips rd suite 102 MESA, AZ 85215
NEW NEW!! CẦN GAP NHIEU THỢ!!

Tiem cần tuyển nhiều thợ nails có kinh nghiệm biết làm đủ thứ hoặc chân tay nước.

Khu Mỹ trắng, khách sang, Giá cao!

Chỗ làm vui vẻ, thoải mái,Không khí gia đình trong công việc!.

Bao lương : $700- 900 tuần 6 ngày tuy Theo kinh nghiem!

Xin liên lạcCall/Text 714-907-5052
Thank you !

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
T Nail LoungeT Nail Lounge
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close