Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Villa Nails & Spa
8085 West Irlo Bronson Memorial Hwy #4 KISSIMMEE, FL 34747
NEW!! CẦN THỢ NAIL NỮ GẤP BAO LƯƠNG $1000-$1200 TUẨN (6 ngày)

Cần gấp thợ nữ biêt làm tay chân nước hoăc làm tât cảTiệm nằm khu du lịch và local đông đúc. Tip cao chỗ làm vui vẻ

Tiêm sang trọng có nhiêu ban/ ghế spa

Tiêm có hê thông máy tính chia turn công bằng.  

Gần Margaritaville Resort/ Waterpark, Disney Parks, Celebration, Kissimmee & Orlando  

Thật long xin liên lạc:    Cindy   (407) 734-3490                                                                          Tiệm     (407) 778-5726                                

Villa Nails & Spa
8085 West Irlo Bronson Memorial Hwy Unit #4 
Kissimmee, FL 34747
Sa lộ 429 va 192 hwy

THANK YOU !!!
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Facebook: N/A
Yelp: N/A
Villa Nails & SpaVilla Nails & Spa
Villa Nails & SpaVilla Nails & Spa
Villa Nails & SpaVilla Nails & Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close