Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Nails Pizazz
7017 Martin Luther King Jr Hwy, HYATTSVILLE, MD 20785
CẦN GẤP NHIỀU THỢ NAIL/NẾU CẦN SẼ BAO LƯƠNG
Cần gấp nhiều thợ Nails biết làm đủ thứ, hoặc tay chân nước...
Income từ $1,500 - $2,000 một tuần trở lên, nếu cần thiết chủ sẽ bao lương.
Tiệm gia cao, nằm ở Landover, Maryland trong shopping center. 
Rất nhiều khách Walk-ins và cho tiền Tips nhiều. Chỗ làm vui vẻ, thoải mái, và hòa đồng...

Xin vui lòng liên lạc:

Additional Info
Average Salary ($/Week): $1,500 +
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Nails PizazzNails Pizazz
Nails PizazzNails Pizazz
Nails PizazzNails Pizazz
Nails PizazzNails Pizazz
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close