Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
coco nail spa
276 newport rd #103 New London, NH NEW LONDON, NH 03257
cần thợ nails lương 900 - 1200 ở New Hampshire

Cần thợ tay chân nước hoặc biết làm đủ thứ càng tốt, thợ nữ càng tốt. Bảo đảm lương $900-$1200.

Làm part time hoặc full time càng tốt.

Tiệm vui vẻ ko tranh giành.

Xin liên hệ Sam 616-666-0072

Additional Info
Average Salary ($/Week): $900 - $1,200
Experience Required (Year): None
Share this ad:
coco nail spacoco nail spa
coco nail spacoco nail spa
coco nail spacoco nail spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close