Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Luxury Nail Spa
615 FM2281 suite 500 THE COLONY, TX 75056
Cần Gấp Thợ Nail - Khu trung tâm Castle Hill

Tiệm mới  khu sang, cần nhiều thợ biết làm đủ thứ, hoặc dipping powder và tay chân nước. Full-time hay part time đều được. Chủ vui vẻ chỗ làm thoải mái

Tiệm ngay khu trung tâm Castle Hill nên rất tiện lợi cho thợ ở Carrollton,  Lewisville, và Colony.  Bảo đảm lương từ $800-$1000/tuần tùy theo kinh nghiệm.

Xin liên lạc Toni: 469-601-6039(cellphone) or 972-300-0035 (business)

Thanks!

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Luxury Nail SpaLuxury Nail Spa
Luxury Nail SpaLuxury Nail Spa
Luxury Nail SpaLuxury Nail Spa
Luxury Nail SpaLuxury Nail Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close