Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Beautica Nails & Spa
17 Webster Square MARSHFIELD, MA 02050
Can Tho Nail Nu lam Full Time/ BAO lƯƠNG $750-$1200/TUẦN
Cần thợ Nail nữ hoạt bát, hoà đồng và làm lâu dài.  
Tuyển thợ biết làm chân tay nước, waxing, và bột dip.  Tiệm khu Mỹ trắng..khách sang, giá cao, tip hậu.  
tiệm sạch đẹp và môi trường làm việc thoải mái, không tranh giành.
Vui lòng gọi Hồng 617-820-7568!
Additional Info
Average Salary ($/Week): $750 - $1,200
Experience Required (Year): 1 - 2
Share this ad:
Beautica Nails & SpaBeautica Nails & Spa
Beautica Nails & SpaBeautica Nails & Spa
Beautica Nails & SpaBeautica Nails & Spa
Beautica Nails & SpaBeautica Nails & Spa
Beautica Nails & SpaBeautica Nails & Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close