Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Future Nails
2302A Harlem Ave NORTH RIVERSIDE, IL 60546
Cần Thợ Nails Gấp - North Riverside, IL

Cần gấp thợ Nam / Nữ có kinh nghiệm làm bột giỏi. Tiệm sang trọng và đông khách, trong khu shopping lớn. Nhiều No-Chip bột và No Chip Manicure. Tiệm giá cao, khách Tip good. Income cao, hiện giờ mùa đông từ $1300-$1600 / tuần (6 ngày). Chỗ làm việc nề nếp và lịch sự, không khí vui vẻ. Có hệ thống hút mùi hôi, không hôi mùi.


Future Nails 

2302A Harlem Ave

North Riverside, IL 60546


Xin liên hệ:

708-853-7777 (số tiệm)

708-657-7361 (cell)

Additional Info
Average Salary ($/Week): $1,500 +
Experience Required (Year): 3 - 4
Share this ad:
Website: N/A
Yelp: N/A
Future NailsFuture Nails
Future NailsFuture Nails
Future NailsFuture Nails
Future NailsFuture Nails
Future NailsFuture Nails
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close