Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Gel-Q Nails
7790E McDowell Rd, suite 105 SCOTTSDALE, AZ 85257
CAN GAP THO NAILS- DAM BAO LUONG CAO
Tiệm nails lớn nằm o Tempe-Scottsdale rất đông khách, khu mỹ trắng, Tip very good.

Chỗ làm đảm bảo sạch sẽ, vui vẻ và chủ dễ thương dễ chịu. Làm việc trong không khí thoải mái và không tranh giành khách. 

Tiệm mình đang cần gấp thợ nails biết làm bột va tay chân nước ( Đảm bảo lương $1000-$1100) hoac an chia tuy theo kha nang.

Tiệm đang cần gấp A/c nào thật lòng xin liên hệ: Thảo cell 6239862889(C) hoặc 4809474899(business)

Hoặc Anh Chị nào biết có thể giới thiệu giùm.
Thank you very much!!!
Additional Info
Average Salary ($/Week): $1,200 - $1,500
Experience Required (Year): 1 - 2
Share this ad:
Gel-Q NailsGel-Q Nails
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close