Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Grandlux Nail Salon
4701 S Custer Rd MC KINNEY, TX 75070
Cần Thơ Nail - Bao Lương $800-$1100
Tiệm ở Mckinney, rất đông khách, cần Chiêu Mộ Nhiều Nhân Tài trong 

ngành nail FT/PT (nam/nữ) - P/W, Dip, Gel, Chrome/Holo, Wax, 

Pedi/Mani. Sẽ giúp các bạn đạt được mức Lương Cao Nhất.

Phòng ăn rộng, không trừ supplies. 

Xin liên hệ Andy để biết thêm chi tiết.

334.578.9999

Welcome Techs with Adequate Level of English Proficiency.
Additional Info
Average Salary ($/Week): $900 - $1,200
Experience Required (Year): 3 - 4
Share this ad:
Website: N/A
Yelp: N/A
Grandlux Nail SalonGrandlux Nail Salon
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close