Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
The Nail Place
8010 north Brighton ave KANSAS CITY, MO 64119
CẦN THỢ NAIL GẤP BẢO ĐẢM INCOME TIN NEW 2021!!!

TThe Nail Place 8010 N Brighton Ave Kansas City, MO 64119

Cần  th nail có bằng MO biết làm bột ( ưu tiên) và dipping powder .

Tiệm mới sạch sẽ, giá cao, khách sang, income ổn định.

Cần thợ siêng năng và muốn làm việc dài lâu:

Xin liên lạc:

Tiệm :  816- 492-5374

 Alex 816-277-8555  hoặc  Annie 816-277-5759

 Vui lòng để lại tin nhắn nếu không gọi được. 

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
The Nail PlaceThe Nail Place
The Nail PlaceThe Nail Place
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close