Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Ecco Nails & Spa
4300 W. Lake Mary Blvd, Ste 1030 LAKE MARY, FL 32746
Cần Thợ Gấp

Cần thợ có kinh nghiệm biết làm bột, bột nhúng  và thợ tay chân nước

Lương khởi điểm cho thợ bột từ $800 - $1,200/tuần tuỳ theo khả năng

Cần thợ hoà đồng, vui vẻ, có trách nhiệm và phải bíết giao tiếp tiếng anh cơ bản

Tiệm khu sang, khách đông ở trung tâm Lake Mary, income cao, tip hậu. Môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái

Xin gọi hoặc nhắn tin : 321-276-6593

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Ecco Nails & SpaEcco Nails & Spa
Ecco Nails & SpaEcco Nails & Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
ALTAMONTE SPRINGS, FL
$700 - $1,000
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close