Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Allure Nails & Spa
2420 Atlanta Rd SE Ste 300 SMYRNA, GA 30080
Cần Gấp Thợ Naill!!!

Tiệm Allure Nails Cần Thợ Nails gấp, biết làm bột hoặc chân tay nước.

Bao lương hoặc ăn chia tùy ý.

Tiền lương vàtíp rất cao.

Khu kháchsang, không khí làm việc vui vẻ thợ trẻ nhiều, chia turn công bằng

Tiệm cách chợHongKong 23 phút.

Xin vui lòng liên lạc: 678-978-6725 hoặc 470-308-0680

Thank you

Additional Info
Average Salary ($/Week): $1,200 - $1,500
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Allure Nails & SpaAllure Nails & Spa
Allure Nails & SpaAllure Nails & Spa
Allure Nails & SpaAllure Nails & Spa
Allure Nails & SpaAllure Nails & Spa
Allure Nails & SpaAllure Nails & Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close