Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
PRO NAILS
1716 Liberty rd ELDERSBURG, MD 21784
Cần Thợ Nail Gấp !!! LƯƠNG TỪ 1000-1600/TUẦN
Tiệm Nails trong vùng Mỹ trắng, tiệm rất đông khách , lương rất cao , tip rất hậu.

Cần gấp thợ khá và giỏi , biết làm đủ thứ càng tốt. Ưu tiên cho thợ nữ.

Chỗ làm thoải mái, lương cao quanh năm, rất thích hợp cho thợ muốn làm ăn lâu dài và bền chắc.

Lương từ $1,000-$1,600 tuỳ khả năng. Bao lương nếu cần.


Xin liên lạc :
443-536-1449 cell
443-280-2964 cell
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
PRO NAILSPRO NAILS
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close