Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
WONDER NAILS
29 WYOMING VALLEY MALL WILKES BARRE, PA 18702
CẦN GẤP THỢ NAIL NAM NỮ- có chỗ ở cho thợ ở xa
Cần thợ nail nam nữ biết làm everything hoặc chân tay nước, làm full time or part time cũng được
Bao lương $900-$1100/tuần tùy theo tay nghề
Làm việc từ 10:00 am - 8:00 pm 6 ngày/tuần
Tiệm nằm trong Mall, khu Mỹ trắng, khách nice, típ hậu
CÓ CHỖ Ở CHO THỢ Ở XA

Xin liên lạc: 570-820-8804 (business) or 828-719-6898 (cellphone)

Thank you!
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
WONDER NAILSWONDER NAILS
WONDER NAILSWONDER NAILS
WONDER NAILSWONDER NAILS
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close