Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
WONDER NAILS
29 WYOMING VALLEY MALL WILKES BARRE, PA 18702
CẦN THỢ NAIL
Cần thợ nail nam nữ biết làm everything hoặc chân tay nước, làm full time or part time cũng được
Bao lương $900-$1100/tuần tùy theo tay nghề
Làm việc từ 10:00 am - 8:00 pm 6 ngày/tuần
Tiệm nằm trong Mall, khu Mỹ trắng, khách nice, típ hậu
CÓ CHỖ Ở CHO THỢ Ở XA

Xin liên lạc: 570-820-8804 (business) or 828-719-6898 (cellphone)

Thank you!
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
WONDER NAILSWONDER NAILS
WONDER NAILSWONDER NAILS
WONDER NAILSWONDER NAILS
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close