Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Pretty Nails Plus
13758 SW 8th St MIAMI, FL 33184
CẦN THỢ NAIL GẤP/ BAO LƯƠNG $900-$1200/TUẦN
Cần thợ nail biết làm everything, bao lương từ $900-$1200/tuần
Tiệm đông khách, có nhiều khách bột, tip cao
Chỗ làm vui vẻ 
---------------------
Cho thuê share phòng hoặc thuê nguyên căn, nhà ở Miami gần trường học FIU 
--------------------
Xin liên lạc 971-717-1272
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
Pretty Nails PlusPretty Nails Plus
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
FORT LAUDERDALE, FL
$900 - $1,200
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close