Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
LUX NAIL SPA
302 S Tollgate Rd BEL AIR, MD 21014
CẦN THỢ NAIL GẤP/Technician Needed , BAO LƯƠNG $800-$1000/ TUẦN, INCOME CAO, TIP CAO
Tiệm ở 95 N, exit 77B, Bel Air -Maryland 
Đang cần rat nhieu tho  có kinh nghiệm dipping powder, bột, gel hoặc thợ làm chân tay nước,

Không có kinh nghiệm sẽ được training.

Bao lương từ $800-$1000/tuần tuỳ theo kinh nghiệm trên ăn chia

 Tip  cao, khu Mỹ trắng, khách sang, chu tre nen  khong khi lam viec thoai mai , 

Xin liên lạc 443-895-3734 Tina ( text or call )
                    410-399-9910. ( Work )
                   
Additional Info
Average Salary ($/Week): $750 - $1,200
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
LUX NAIL SPALUX NAIL SPA
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close