Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Mystic Nail & Spa
8815 West Peoria Avenue. Ste 6 PEORIA, AZ 85345
CẦN GẤP NHIỀU THỢ NAIL Ở PEORIA,AZ TIN NEW 2020 !!!

Tiệm Nail ở Peoria, AZ đang cần gấp nhiều thợ Nail biết làm tay chân nước, everything càng tốt. Nam hay nữ đều được có thể làm fulltime or partime.

Bao lương  tùy theo kinh nghiệm thợ.
Tiệm đông khách, khu Mỹ Trắng, tip hậu.
Môi trường làm việc tốt, thân thiện.
Tiệm có phòng cho thuê làm tóc. 

Vui lòng liên lạc: 

623-877-5556 (bus)

619-756-9115 ( cell)

Thank you.

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
Mystic Nail & SpaMystic Nail & Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close