Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Pristine Nails and Spa at Millenia
4649 Millenia Plaza Way, ste 145 ORLANDO, FL 32839
*New 09/2022* Cần gấp thợ Nail full time/part time

Tiệm mình trong khu shopping lớn ở Millenia đang rất cần anh chị em thích làm bột và design, và ace biết làm nối mi và nhuộm lông mày.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Tony (407) 363 9267 hoặc nhắn tin (407) 450 9726.

Mong có cơ hội hợp tác cùng anh chị em đang muốn làm gần khu này.

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Pristine Nails and Spa at MilleniaPristine Nails and Spa at Millenia
Pristine Nails and Spa at MilleniaPristine Nails and Spa at Millenia
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close