Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Pristine Nail Spa at Millenia
4649 Millenia Plaza Way ORLANDO, FL 32839
NEW 01/2023 - CẦN THỢ NAIL NỮ GẤP

Hai tiệm lớn vùng Millenia và Vineland Premium Outlet.

Cần thợ nữ biết làm everything, và rất cần chị em biết làm eyelash, brown tinting. 

*Tiệm Vineland lần cần chị em có thể giao tiếp tốt với khách, khách phần lớn là khách du lịch nên thích chuyện trò vui vẻ. 

*Tiệm Millenia có nhiều khách làm design và lashes, Brown tinting hơn.

Chị em quan tâm vui lòng gọi:

- Tiệm Pristine (407) 363 9267 hoặc text Tony (407) 820 9170, 

- TiệmVineland (407) 465 1386 hoặc text Thi (407) 450 9726

Chân thành cảm ơn!

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Yelp: N/A
Pristine Nail Spa at MilleniaPristine Nail Spa at Millenia
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close