Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Pristine Nails and Spa at Millenia
4649 Millenia Plaza Way, ste 145 ORLANDO, FL 32839
Cần thợ Nail part time/full time

*Cần thợ nail nam/Nữ biết làm everything, nếu biết eyelash và Brown tinting càng tốt. 

*Tiệm làm income ổn định.

*Cần thợ làm việc lâu dài, vui vẻ với khách hàng, responsible, biết tiếng Anh giao tiếp cơ bản về nail.

Vui lòng text 407 450 9726 hoặc gọi tiệm 407 363 9267

Chân thành cảm ơn.

Additional Info
Average Salary ($/Week): $750 - $1,200
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Pristine Nails and Spa at MilleniaPristine Nails and Spa at Millenia
Pristine Nails and Spa at MilleniaPristine Nails and Spa at Millenia
Pristine Nails and Spa at MilleniaPristine Nails and Spa at Millenia
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close