Solar Nails
269 Colony Blvd LADY LAKE, FL 32162
CẦN GẤP THỢ NAIL CÓ CHỖ Ở CHO THỢ Ở XA TIN NEW 2023!!!

Cần thợ nail giỏi biết làm chân tay nước, gel, biết làm thêm bột càng tốt.

 Bao lương hoặc ăn chia tuỳ theo khả năng.

Tiệm đông khách, khu khách sang,tip cao. Có chỗ ở cho thợ ở xa.

Vui lòng liên lạc: 
352-613-2588 ( cell)
Ưu tiên thợ local.
Nếu không kịp bắt máy,vui lòng text mess.

Thank you.
Additional Info
Average Salary ($/Week): $1,500 +
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Solar NailsSolar Nails
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Brandfetch
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close