Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Anthony Vince’ Nail Spa
1860 Laskin Rd VIRGINIA BEACH, VA 23454
Cần Nhiều Thợ Nail !!! Lương từ $1,200-$1,500/tuần

Cần nhiều thợ Nail biết làm chân tay nước, Dip, hoặc Bột.

Khu Hilltop, La Promenade
Lương từ $1,200-$1,500/tuần.
Đảm Bảo tiền tip $1,000/ tháng, chưa tính tiền mặt.
Luôn luôn đặt quyền lợi và lợi ích của thợ lên hàng đầu. Làm càng lâu tiền thưởng càng cao
Nếu anh chị em nào thật lòng xin liên hệ Gina 757-240-3672
Thank you
Additional Info
Average Salary ($/Week): $1,200 - $1,500
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Anthony Vince’ Nail SpaAnthony Vince’ Nail Spa
Anthony Vince’ Nail SpaAnthony Vince’ Nail Spa
Anthony Vince’ Nail SpaAnthony Vince’ Nail Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close