Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Aria Nail Bar
7135 E Cameback Rd Suite 115 SCOTTSDALE, AZ 85251
TIỆM MỚI BUILT- CẦN NHIỀU THỢ NAILS GIỎI- BAO LƯƠNG CAO
Tiệm đang cần nhiều thợ nails giỏi , bao lương cao cho thợ 
+ Chân tay nước , Gel bao lương $900-$1200
+ Bột Giỏi or làm được Everything ,bao lương  $1000-$1500
_ Tiệm mới built đẹp sạch sẽ. 
_ Tiệm nằm trong khu mỹ trắng - Giá rất cao - Tip very Good cho thợ. 
_ Tiệm đảm bảo income ổn định cho thợ . 
_ Chủ rất thoải mái vui vẻ môi trường làm việc tốt , gọi điện thoại sẽ đi làm ngay. 
Liên hệ Ms Ivy 623-806-5313 để biết thêm chi tiết. 
Thanks 
Additional Info
Average Salary ($/Week): $1,500 +
Experience Required (Year): 5+
Share this ad:
Aria Nail BarAria Nail Bar
Aria Nail BarAria Nail Bar
Aria Nail BarAria Nail Bar
Aria Nail BarAria Nail Bar
Aria Nail BarAria Nail Bar
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close