Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
SNAZZY NAIL LOUNGE
50 Berwick blvd SAVANNAH, GA 31419
TIN NEW 06/2021 Cần thợ Everything gấp/ hiring receptionist.

Tiệm Snazzy hiện đang rất cần thợ có kinh nghiệm làm SnS , tay chân nước, gel, bột hoặc làm everything càng tốt.

Em rất cần thợ có trách nhiệm ,kinh nghiệm.

Bảo đảm lương rất cao trên 1000/tuần cho thợ tcn và 1300/ tuần cho thợ làm everything. Tip hậu.

Tiệm khách đông ,khách rất hiền và lịch sự. Tiệm mới sạch sẽ , chủ hiền chia turn công bằng ,hoà đồng, vui vẻ.

Ưu tiên thợ nữ .

Xin liên lạc 912-234-8949 hoăc 410-982-8393 text only.

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
SNAZZY NAIL LOUNGESNAZZY NAIL LOUNGE
SNAZZY NAIL LOUNGESNAZZY NAIL LOUNGE
SNAZZY NAIL LOUNGESNAZZY NAIL LOUNGE
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close