Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Organic Nail Bar LLC
123 Matthew Dr UNIONTOWN, PA 15401
CẦN THỢ NAIL GẤP/ BAO LƯƠNG $1400-$2000/TUẦN
Tiệm cách Pittsburg 1 tiếng cần thợ làm everything, dipping hoặc tay chân nước, vợ chồng hoặc người lớn tuổi ok
Không kinh nghiệm chủ sẽ hướng dẫn thêm. Khu khách sang
Bao lương hoặc ăn chia tuỳ theo khả năng $1400-$2000/tuần. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Thợ phải có bằng PA
Xin vui lòng liên lạc Kelly or Ben: 724-437-3399

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Organic Nail Bar LLCOrganic Nail Bar LLC
Organic Nail Bar LLCOrganic Nail Bar LLC
Organic Nail Bar LLCOrganic Nail Bar LLC
Organic Nail Bar LLCOrganic Nail Bar LLC
Organic Nail Bar LLCOrganic Nail Bar LLC
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close