Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Coco Nail Spa
8483 S Tamiami Trail SARASOTA, FL 34238
Tiệm đông khách , bao nhieu tho cung nhan
Tiệm bộ khách mỗi ngày, không đủ thợ làm khách walk-ins va khach hen nên cần thêm thợ biết làm DIP và biet Acrylic càng tốt. Tiệm giá nail cao, khách Mỹ trắng dễ thương, tip hậu. Thợ làm việc vui vẻ không giành giựt. Gọi đi làm ngay, tiem income cao, bao nhieu tho cung nhan. Xin gọi hoặc nhắn tin gấp cho Dave 352-901-2739
Additional Info
Average Salary ($/Week): $900 - $1,400
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Coco Nail SpaCoco Nail Spa
Coco Nail SpaCoco Nail Spa
Coco Nail SpaCoco Nail Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close