Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Coco Nails Spa
380 E Bethany dr, ste 120 ALLEN, TX 75002
Cần thợ nail gấp! Income ổn định! 12/22
Cần Thợ bột, dip và thợ tay chân nước. Kinh nghiệm hoặc không kinh nghiệm, sẽ hướng dẫn thêm.
Full time hoặc part time.
Tiệm thợ trẻ.Không khí làm việc thoải mái. Không drama.
Income ổn định.Bao lương nếu cần $800-$1300/ tuần(6 ngày) tuỳ theo khả năng.
Tiệm không sài bùa (coupon). Nên anh chị em cứ yên tâm sẽ không bao giờ sợ dính bùa.
Liên Lạc :972-693-1181liên lạc tiệm nếu cell phone không trả lời.
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Coco Nails SpaCoco Nails Spa
Coco Nails SpaCoco Nails Spa
Coco Nails SpaCoco Nails Spa
Coco Nails SpaCoco Nails Spa
Coco Nails SpaCoco Nails Spa
Coco Nails SpaCoco Nails Spa
Coco Nails SpaCoco Nails Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close