Coco Nails Spa
380 E Bethany dr, ste 120 ALLEN, TX 75002
CẦN THỢ NAIL INCOME ỔN ĐỊNH!! 04/2024

Cần Thợ dip và thợ tay chân nước (Thợ N. ữ).
Chỗ làm việc vui vẻ, thoải mái. Cạnh tranh lành mạnh. Nói không với drama.
Tiệm nail design cũng hơi nhiều nên đồ chơi đầy đủ. Chi cần mang theo đồ nghề để đi lam. Tiệm đã có sẵn đầy đủ đồ chơi để làm.

Không trừ supply hay service.Giờ giấc làm việc thoải mái.
Bao lương tuỳ theo khả năng.

Điện thoại đi làm ngay.
Liên lac:972-693-1181gặp chị Dung!

Additional Info
Average Salary ($/Week): $900 - $1,200
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Coco Nails SpaCoco Nails Spa
Coco Nails SpaCoco Nails Spa
Coco Nails SpaCoco Nails Spa
Coco Nails SpaCoco Nails Spa
Coco Nails SpaCoco Nails Spa
Coco Nails SpaCoco Nails Spa
Coco Nails SpaCoco Nails Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
FORT WORTH, TX
Contact Owner for details
Đăng ký email để cập nhật về thị trường ngành Nail

Call or Text us

1-866-666-5676

*By calling or texting this number , customers agree to receive text messages. If you no longer to receive text messages, you may opt out at any time by replying “STOP” .

available on apple store
available on play store
Follow Us:
Copyright © Salon Connections Group INC. All rights reserved
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close
Please choose:
Post a Job Sell Your Salon