Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Pro Nails
61 Reaville Ave Rt 202 S, FLEMINGTON, NJ 08822
CẦN THỢ NAIL GẤP GẤP - NEW AUGUST 2022

CẦN GẤP THỢ NAIL Bao lương từ $1,200 trở lên hơn ăn chia. Thợ biết làm bột, gel, dip powder, làm chân tay nước cũng được luôn, nếu biết đủ thứ càng tốt. Chỗ làm vui vẻ khu khách sang,  típ cao. Tiệm cách Phila 45 phút, cách Piscataway, NJ 25 phút lái xe

Chủ sẵn sàng hướng dẫn cho thợ nâng cao tay nghề. Có phòng cho share, chủ chở đi làm.

Xin liên lạc cell: 848-359-9008 / 201-668-1538  hoặc work 908-806-7021

Rất cảm ơn anh chị em đã xem tin và gọi!!!

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
Pro NailsPro Nails
Pro NailsPro Nails
Pro NailsPro Nails
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close