Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
CITY NAILS
509 N Tennessee st CARTERSVILLE, GA 30120
CẦN THỢ NAIL GẤP/ BAO LƯƠNG $4000/THÁNG Có Phòng cho Thợ NỮ
Cần thợ nails biet lam bôt giỏi , giữ bàn làm việc sạch sẽ, làm lâu dài.
Tiệm đông khách, chỗ làm thoải mái, giá cao nhất trong vùng. 

Làm từ 10AM - 6 PM (nghỉ chủ nhật) Bao lương $4000/tháng. 

Tiệm income ổn định. Nếu làm bột giỏi thì lương thưởng từ $1200 - $1400/ Tuần. 

Tiệm đông khách quanh năm nên không lo lắng vê income. 
Khách chủ yếu là khách BỘT cho nên nếu làm giỏi thì sẽ đảm bảo lương trên $4000 

Có phòng cho thợ nữ ở share. 

Xin lien lạc Hoa :4044256915 hoặc 7703823111
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
CITY NAILSCITY NAILS
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close