Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
JVA Day Spa
3000 Washington Blvd ARLINGTON, VA 22201
Cần Thợ Nail Gấp !!! , Lương $900-$1,200 !!!
Cần thợ Nail gấp biết làm everything, tay chân nước , gel.
Full-time only.

Nếu có tay nghề sẽ bao lương, lương trung bình $900-$1200 tùy theo khả năng , tip cao.

Khu 99% Mỹ trắng ! High Income!  

Chỗ làm rộng rãi và thoải mái , không gian làm việc vui vẻ.

Mọi chi tiết xịn vui lòng liên hệ: 

Xin Lien Lac: 
Cell: 703-346-9396 gặp Jenny 
Business:   (703) 875-7699


Thank you !
Additional Info
Average Salary ($/Week): $900 - $1,200
Experience Required (Year): None
Share this ad:
JVA Day SpaJVA Day Spa
JVA Day SpaJVA Day Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close