Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
UNIQUE NAIL SALON & SPA
4709 S TIMBERLINE RD FORT COLLINS, CO 80528
CẦN THỢ NAIL GẤP - Bao lương $4,500 - $5,500/tháng

Tiệm Unique Nail Salon and Spa đang CẦN THỢ NAIL biết làm bột hoặc tay chân nước, làm full time or part time.

Bao lương $4,500 đến $5,500/tháng trên ăn chia

Tiệm nằm trong khu Mỹ trắng sang trọng, đông khách, típ cao.

Vui lòng liên lạc anh Louis: 970-204-9216 (Business) 970-412-4476 (cellphone)

Xin cảm ơn!

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
UNIQUE NAIL SALON & SPAUNIQUE NAIL SALON & SPA
UNIQUE NAIL SALON & SPAUNIQUE NAIL SALON & SPA
UNIQUE NAIL SALON & SPAUNIQUE NAIL SALON & SPA
UNIQUE NAIL SALON & SPAUNIQUE NAIL SALON & SPA
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close