Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Crystal Nails
1529 International Blvd #105 NORFOLK, VA 23513
Cần Thợ Nails
Tiệm gần sân bay trên đường N.Military HWY và Norview Ave. Tiệm đã và đang hoạt động trên 20 năm, có lượng khách rất đông, phần đông là khách làm việc cơ quan, văn phòng và military. Khách sang, sẽ thương, vui vẻ, 90% sơn gel.

Có phòng ở miễn phí!

Tiem mở thứ hai đến thứ bảy.

Cần thợ nails giỏi:
- Nam hoặc nữ
- Có bằng nails
- Biết làm đầy đủ
- Có kinh nghiệm
- Có trách nhiệm
- Biết nói tiếng anh
- Có khả năng giao tiếp
- Làm fulltime

Anh chị nào muốn tìm chỗ làm vui vẻ, hòa đồng, lương cao ổn định, lâu dài
Xin liên lạc Thành (Tommy)
Additional Info
Average Salary ($/Week): $900 - $1,200
Experience Required (Year): 1 - 2
Share this ad:
Website: N/A
Yelp: N/A
Crystal NailsCrystal Nails
Crystal NailsCrystal Nails
Crystal NailsCrystal Nails
Crystal NailsCrystal Nails
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close