Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Inspire nails & spa
3747 bloomington st COLORADO SPRINGS, CO 80922
Cần thợ Nails Gấp! BAO LƯƠNG $1000/Tuần!!!
Tiệm đang cần thợ bột, dip, hoặc làm everything càng tốt. Có bằng Colorado. Vợ chồng làm chung cũng ok. Không khí làm việc vui vẻ, thoải mái. Tiệm làm đúng giờ, không nhận khách trễ. Bao lương $1000/tuần hoặc thoả thuận theo tay nghề. Khu Mỹ trắng, tip cao. 
Xin gọi hoăc text Andy (404)451-8535
Additional Info
Average Salary ($/Week): $750 - $1,200
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Inspire nails & spaInspire nails & spa
Inspire nails & spaInspire nails & spa
Inspire nails & spaInspire nails & spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close